Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach będących własnością Gminy Wrocław i dokonaniu odpowiednich wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych 2024-02-23 14:05 2024-03-05 14:00
2. Usługi okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego placów zabaw według załączonej listy oraz wpisy do Książek Obiektów Budowlanych i zestawienie zaleceń pokontrolnych wraz z ich wyceną i wskazaniem wymaganych certyfikatów. 2024-02-23 13:32 2024-03-04 14:00
3. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ 2023-11-03 13:40 2023-11-10 23:59
4. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY INSTALACYJNEJ SANITARNEJ 2023-11-03 13:31 2023-11-10 23:59
5. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANEJ 2023-11-03 13:20 2023-11-10 23:59
6. Opracowanie i aktualizację audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością Gminy Wrocław, w imieniu której działa Spółka Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 2023-09-18 13:39 2023-09-22 15:00
7. Czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej i sanitarnej w budynkach przy ul. Tramwajowej 2B i M. Curie-Skłodowskiej 83-85 25/2023/U 2023-02-01 11:12 2023-02-06 11:00
Legenda
- Current
- Archive